KÍCH HOẠT BẢO HÀNH
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây.
Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn thông tin bảo hành của sản phẩm.
*Số serial và Mã QR được in dưới phần phủ cào trên TEM BẢO HÀNH.
Cào nhẹ lớp phủ bạc trên mặt tem để hiển thị.
*Với các dòng máy xuất trước thời điểm triển khai Bảo hành điện tử, Số khung được sử dụng thay thế cho số serial
Lưu ý: Dòng có dấu (*) là nội dung bắt buộc phải điền